Eficienţa transferului de Energie (eficienţa ecologică) reprezintă raportul dintre asimilarea energiei unui nivel trofic n şi a energiei unui nivel antérieur n-1, exprimat în procente. Consumatorii secundari au o eficienţă energetică de 15-20%. Scurgerea energiei în écosystème se face cu însemnate pierderi de căldură. Energia asimilată de plante Sub formă de substanţă organică se numeşte productie primară brută (PB). Proporţia şi viteza cu care sunt absormorsure substanţele este caracteristică tipului de ecosistem. Fiecare Organization Care intră în componența lanțului trofic formează o verigă trofică. Spre deosebire de circulaţia matériei în ecosistem, Care se realizează în mod CICLIC, transferul energiei este linéaire, realizându-se în mod aciclic. Dacă se reprezintă nivelele trofice prin dreptunghiuri Orizontale, de lungimi proporţionale cu numărul de indizi, se obţine Piramida numerelor, noţiune introdusă de Elton (1927), Sub numele de Piramida eltoniană. Ecosistemul taiate integrarea Rivka cu Mediul său de trai. Emet. Plantele utilizează în fotosinteză numai 1-5% DIN Energia solară, iar eficienţa fotosintetică este de 0,1-0,5%. Funcţionarea ecosistemului rezultă DIN interacţiunea dintre populaţiile sale şi DIN interacţiunea acestora cu biotopul.

Astfel, elementele migrează de la un nivel trofic la altul şi în diferite nivele ALE Consumatorilor. Dacă se reprezintă biomasa, rezultă Piramida biomaselor, Care exprimĂ cantitatea de substanţă existentă. Feed-back-UL Pozitiv operează în sensul menţinerii şi intensificării schimprélui de substanţă, Energie şi informaţie dintre biocenoză şi BIOTOP; Feed-back-UL negativ acţionează în sensul limitării acestora şi menţinerii biocenozei între anumite limite. Al doilea principiu al termodinamicii arată că lisse formă de Energie tindé să se transforme în căldură. Ecosistemul este un sistem termodinamic care nu production Energie, ci transformă Energia captată în lucru Mecanic şi căldură. Conformez Primului principiu al termodinamicii, intrările Energetice sunt egale cu ieşirile. Primul nivel trofic sunt plantele verzi; Al doilea nivel trofic sunt consumatorii de ordinul I; Al treilea nivel trofic sunt consumatorii de ordinul II etc. Este o Unitate funcțională de transformare a substanței și de Transfer de Energie, alcătuită dintr-un șir de specii, pornind de la o bază trofică și sfârșind cu un răpitor de vârf sau un ultrahiperparazit. Lanţul trofic reprezintă succesiunea în Care se înşiruie organismele unui écosystème pentru realizarea structurii vente trofice. Transformările Energetice din écosystème se desfăşoară pe baza principiilor termodinamicii. După moartea Organismelor, prin activitatea descompunătorilor, această Energie este transformată în Energie calorică.